TERVISE KÜSIMUSTE LAHENDUS ALGAB OMA PEREÕEST JA PEREARSTIST

 Eesti Haigekassa esmatasandi teavituskampaania on loodud selleks, et selgitada perearstiabi laienenud võimalusi ja tähendust arstiabisüsteemis.

  Perearst on pere usaldusisik, kes aitab terviseprobleemide korral. Perearst on kõrge kvalifikatsiooni ja laialdaste teadmistega spetsialist, kes diagnoosib ja ravib enamikku haigusi ning vajaduse korral küsib eriarstilt nõu või saadab patsiendi eriarsti juurde.

 Perearsti meeskonna üks liige on pereõde. Pereõde on kvalifitseeritud spetsialist, kes tegutseb ravijuhendite alusel. Ta nõustab kroonilisi haigeid, teeb analüüse, kirjutab välja tõendeid, vajaduse korral koordineerib kordusretseptide soove, kaalub imikuid ja täidab muid vajalikke ülesandeid, olles perearsti tugiisik.

 Kampaania üks alameesmärk on suurendada ööpäevaringse nõuandetelefoni 1220 tuntust. Ööpäevaringse nõuandetelefoni ülesanne on anda inimestele kompetentset infot ja nõu eri terviseprobleemide korral.