TERVISE KÜSIMUSTE LAHENDUS ALGAB OMA PEREÕEST JA PEREARSTIST